1 .Especialitzats en PICKING

VIVACE LOGÍSTICA , SA , és una empresa amb activitat de OPERADOR LOGÍSTIC especialitzat en el servei de PICKING ( preparació de comandes d'unitats soltes de productes ) , amb inici de la seva activitat l'any 2001 , amb 2 socis fundadors i gestors de la Societat : Fausto Serra i Nemesio Navas amb gran experiència en el sector . VIVACE LOGÍSTICA disposa d'un capital desemborsat de 1,36 milions d'euros

Exemple Interactiu Picking, cicle de gestió davant una comanda de client.

2 . Solucions sectorials

VIVACE LOGÍSTICA està prestant els seus serveis logístics a empreses de diversos sectors com ara , tèxtil -calçat i llar , puericultura , material d'oficina , cosmètica - perfumeria , venda per internet , material promocional i auxiliar de farmàcia , editorial , sanitari , administracions públiques , campanyes de gran consum , etc .

3 . Qualitat del servei

L'equip gestor de VIVACE LOGÍSTICA conscient de la necessitat de donar un servei de qualitat als seus clients i de l'enorme quantitat de recursos humans que el mateix comporta , ha dut a terme millores substancials en els processos de picking , amb inversions en maquinària innovadora en el sector dels Operadors Logístics per al desenvolupament del picking .

4 . Processos de manipulació moderns

La implantació de 2 carrusels verticals Out - put per al picking de cosmètica i petit material , 4 carrusels multisectorials , un carrusel In - put per al picking de material publicitari , han servit a VIVACE LOGÍSTICA per posar al dia els seus processos de manipulació .

5 . Innovació tecnològica en preparació de comandes

Des de l'any 2008 i següents , amb importants inversions , VIVACE LOGÍSTICA s'ha convertit en l'operador Logístic innovador i pioner en la tecnologia de maquinària de preparació de comandes per oferir el millor servei de picking a costos competitius per als nostres clients .

6 . Capacitat d'emmagatzematge augmentada

VIVACE LOGÍSTICA disposa d'un nou magatzem de 4.500 m2 a la Roca del Vallès, proper a la seva nau principal en Granollers que ja està equipat i ofereix serveis logístics a nous clients .

7 . Atenció personalitzada

Quedem a la seva disposició per comentar qualsevol tema en relació als nostres serveis logístics .


Rebeu una atenta salutació ,

Fausto Serra
Consejero Delegado

VIVACE LOGÍSTICA, S.A
Teléfono: + 34 93 840 42 97
Granollers, Barcelona, SPAIN


Li interessa la logística?